Ką vadiname upe?
Kur yra upės pradžia ir pabaiga?
Iš kokių dalių susideda upė?
Ką vadiname upynu arba upės baseinu?
Ką vadiname upės slėniu?
Iš kokių dalių susideda upės slėnis?
Kas yra atodanga?