Kursai

Pabradė – miestas Švenčionių rajone, 38 km į pietvakarius nuo Švenčionių, prie Žeimenos ir Dubingos santakos. Pabradės seniūnijos centras.

Yra Pabradės Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė (buvusi Šv. Juozapato bažnyčia, įrengta 1927 m.), Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčia (pašventinta 2007 m.), Pabradės sentikių cerkvė, 2 gimnazijos („Ryto“ ir „Žeimenos“), Meno mokykla, biblioteka (nuo 1940 m.), paštas, vaikų globos namai, Užsieniečių registracijos centras. Pro miestą teka Žeimena.Medis - vienas svarbiausių lietuvių pasaulėžiūros vaizdinių. Kokia jo reikšmė ir simbolika lietuvių liaudies kultūroje? Kur ir kodėl medžio simbolis naudojamas? 

Asvejos regioninis parkas – regioninis parkas rytinėje Lietuvoje, išsidėstęs trijuose rajonuose: Vilniaus, Švenčionių ir Molėtų. Bendras parko plotas 2009 m. padidėjo nuo 11712 ha iki 12208 ha, nustatyta 750 ha ploto buferinės apsaugos zona. Direkcija Dubingiuose. Parkas įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d. siekiant išsaugoti Asvejos ežeryno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Įdomiausia saugojama gamtos vertybė – Asvejos (Dubingių) ežeras. Yra piliakalnių, pilkapių.

Joniškio miestelis Molėtų rajono pietryčiuose paminėtas XVI a. viduryje Vilniaus-Linkmenų valsčiaus inventorinėse knygose. Nedidelė, jauki  gyvenvietė, įsikūrusi vaizdingo Arino ežero pakrantėje, turi labai įdomią praeitį. 

Pažintis su meistriškiausiu rašytojo Kazio Borutos kūriniu, skaitytoją žavinčiu atgaivintu tautosakos pasauliu bei mitologiniu mąstymu, žanro novatoriškumu ir poetine įtaiga.

Žodis yra žinojimo, mokslo pradžia, jis atspindi tikrovę. Kalba žmogui duota, kad jis ir apie save pasakytų, save išreikštų, kad suprastų kitus ir jį supančia aplinką. Norėdamas gerai išmokti gimtąją ar svetimą kalbą, turi išmokti vartoti žodžius, suprasti jų reikšmę.

Ką vadiname upe?
Kur yra upės pradžia ir pabaiga?
Iš kokių dalių susideda upė?
Ką vadiname upynu arba upės baseinu?
Ką vadiname upės slėniu?
Iš kokių dalių susideda upės slėnis?
Kas yra atodanga?

Pirmas darbas