×
Lietuvių tautiniai raštai
6s1
Tautiniai drabužiai – labai svarbus tautos ir valstybės simbolis, ne tik išreišiantis etninę, bet ir atspindintis nacionalinę kultūrą.
6s2
Lietuvių tautiniai drabužiai, kaip ir pasakos, dainos, šokiai, turi senas tradicijas. Liaudies tekstilėje ypatingą vietą užima juostos.
6s3
Juostos būdavo naudojamos drabužiams susijuosti, liemenėms suvarstyti, mergaičių galvos papuošalams, šiaudinių skrybėlių raišteliams, lopšiams pakabinti.
6s4
Juostas naudojo ir naudoja įvairiose apeigose: gimusį kūdikį apjuosdavo juosta, sukaktuvininką sveikiname apjuosdami gražia tautine juosta.
6s5
Tautinių juostų raštai perduodami iš kartos į kartą. Neatsitiktinai jie vadinami raštais, nes juose užrašyta tam tikra informacija.
6s6
Juostos būdavo naudojamos drabužiams susijuosti, liemenėms suvarstyti, mergaičių galvos papuošalams, šiaudinių skrybėlių raišteliams, lopšiams pakabinti.
5s7
Raštus dažniausiai sudaro augalų ir gyvūnų fragmentai: lelijos, saulutės, žvaigždutės.
5s8
Ką simbolizuoja spalvos? Balta - simbolizuoja šviesą, gyvybę, džiaugsmą, gėrį, sėkmę, nekaltybę, švarą, tyrumą, šventumą, išmintį.
6s9
Juoda spalva – baltos priešingybė. Tai daugiausia negatyvi spalva, simbolizuojanti tamsą, liūdesį, gedulą, kančią, skausmą, nelaimę, ligą, mirtį, nuodėmę, išdavystę, piktąsias dvasias.
6s10
Raudona spalva simbolizuoja ugnį, saulę, šilumą, energiją, jėgą, narsą, pergalę, revoliuciją, tragediją, kraują, jaunatviškumą ir vyriškumą, gėrį ir džiaugsmą, meilę ir neapykantą, turtą ir laimę.
6s11
Purpurinės spalvos reikšmės panašios kaip ir raudonos. Ji simbolizuoja orumą, pagarbą, karališką valdžią, jėgą, neretai žiaurumą ir kančią, liūdesį ir atgailą (Advento ir Gavėnios spalva).
6s12
Rožinė spalva simbolizuoja romantizmą, moterišką švelnumą, geidulingumą, lyriškumą ir sveikatą.
6s13
Geltona (aukso) – tai šviesa, saulės spindulys, gintaro, rugių lauko, stepių spalva. Ji simbolizuoja kilnumą, darnumą, brandą, protingumą ir senatvę.
6s14
Oranžinė spalva artima geltonai ir aukso spalvai. Simbolizuoja Saulę, karštį, pyktį, demoniškumą, herojiškumą, paniekinimą, perdėtą puošnumą ir asketizmą, tačiau taip pat džiaugsmą, draugiškumą, vedybas bei intelektą.
6s15
Mėlyna (žydra) spalva simbolizuoja erdvę (platumas ir tolius), orą, dangų, kalnus, vandenį, ledą, šešėlį, taip pat ramybę, amžinybę, dėkingumą, sąžiningumą, šlovę, išmintį, kilnumą, elegantiškumą, draugiškumą ir meilę.
6s16
Žalia spalva simbolizuoja rojų, augmeniją, pavasarį, vasarą, sveikatą, jaunystę, gyvastį, atsinaujinimą, dvasios brandumą, viltį ir džiaugsmą, grožį ir laimę.
6s17
Ruda – gamtos (rudens), žemės, turto, išminties, nusižeminimo, pusiausvyros spalva.
6s18
Pabaiga
10s19