Žodis yra žinojimo, mokslo pradžia, jis atspindi tikrovę. Kalba žmogui duota, kad jis ir apie save pasakytų, save išreikštų, kad suprastų kitus ir jį supančia aplinką. Norėdamas gerai išmokti gimtąją ar svetimą kalbą, turi išmokti vartoti žodžius, suprasti jų reikšmę.