×
I DALIS (1239-1344)
3s1
Lietuvos
1s2
Lietuvos
didieji kunigaikščiai,
1s3
Lietuvos
didieji kunigaikščiai,
valdovai
1s4
Lietuvos
didieji kunigaikščiai,
valdovai
(XIII - XIV a.)
1.5s5
Lietuvos
didieji kunigaikščiai,
valdovai
(XIII - XVIII a.)
1s6
Lietuvos didysis kunigaikštis, pirmasis Lietuvos karalius
Jo vainikavimo Lietuvos karaliumi diena yra Lietuvos Respublikos valstybinė šventė.
7s7
Mindaugas
Valdymo metai 1239–1263
4.5s8
0.7s9
Mindaugo sesers sūnus.
Istoriografijoje minima, kad Treniota buvęs žemaičių kunigaikščiu ar valdęs Žemaitiją kaip Mindaugo vietininkas.
6.5s10
Treniota
Valdymo metai 1263–1264
4.5s11
0.7s12
Mindaugo vyriausias sūnus.
Pirmasis žinomas Lietuvos istorijoje stačiatikybę priėmęs kunigaikštis.
6s13
Vaišelga
Valdymo metai 1264–1267
4.5s14
0.7s15
Pagal Danilo taikos sutartį 1254 m. vedė Mindaugo dukterį.
Švarnas (krikšto vardas Jonas), Cholmo ir Haličo-Volynės kunigaikštis (1264–1269).
6s16
Švarnas
Valdymo metai 1267–1268
4.5s17
0.7s18
Traidenis - Mindaugo giminei priešiškos politinės grupuotės lyderis.
Nuoseklus pagonybės šalininkas ir antivokiškos baltų laisvės kovos rėmėjas, taip pat talentingas karvedys.
6s19
Traidenis
Valdymo metai 1269–1281
4.5s20
0.7s21
Lietuvos didysis kunigaikštis
Laikomas trumpai valdžiusiu didžiuoju kunigaikščiu po Traidenio mirties 1281 ar 1282 m.
6s22
Išvaizda nežinoma
Daumantas
Valdymo metai 1282–1285
4.5s23
0.7s24
Lietuvos didysis kunigaikštis
Nuo XIX a. pab. dauguma istorikų Butigeidį, kaip spėjamo Gedimino brolio Vytenio dėdę, laiko pirmuoju LDK valdžiusiu Gediminaičiu.
6s25
Butigeidis
Valdymo metai 1285–1291
4.5s26
0.7s27
Lietuvos didysis kunigaikštis
Istoriografijoje Butvydas dažnai įvardijamas kaip Gedimino tėvas, tačiau neabejotinu Butvydo palikuonimi laikytinas tik jo sūnus ir įpėdinis Vytenis.
6s28
Išvaizda nežinoma
Butvydas
Valdymo metai 1291–1295
4.5s29
0.7s30
Lietuvos didysis kunigaikštis
Jo valdymo laikotarpis pasižymėjo nuolatinėmis lietuvių kovomis su Vokiečių ordinu, Lenkija ir Volynės rusėnais.
6.5s31
Vytenis
Valdymo metai 1295 - 1315
4.5s32
0.7s33
Lietuvos didysis kunigaikštis
LDK istoriografijoje Gediminas pristatomas kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio sūnus.
6s34
Gediminas
Valdymo metai 1316–1341
4.5s35
0.7s36
Gedimino ir jo antrosios žmonos vyriausias sūnus.
Svarbiausias Jaunučio rėmėjas Narimantas po 1345 m. perversmo paramos Jaunučiui ieškojo Aukso ordoje.
6s37
Jaunutis
Valdymo metai 1341–1345
4.5s38
Dėlionės! >
Atmintis!? >
10s39